Spellingswijzigingen in verband met o.a. taalachterstand basisschoolkinderen

spelling1

Dit briefje, uit 1934, zal er in 2017 waarschijnlijk weer zo uit komen te zien: “Heele hoopen antiloopen loopen te zweeten.”

DEN HAAG – Op advies van  o.a. de organisatie van docenten in het Nederlands taalonderwijs voor niet-Nederlandstaligen (NT2) wil de Nederlandse Taalunie een aantal spellingswijzigingen doorvoeren.

 spelling3

Minister Marchant, de ontwerper van de grote spellingsherziening in 1934, waar loopen lopen werd.

Voorzitter van de organisatie NT2, mevrouw Drs. E. Krechgting, werkzaam in Leuven, legt uit: “Voor niet-Nederlanders is Nederlands een zeer moeilijke taal, vooral om het te schrijven. Onze taal bestaat uit veel onlogische regels, bijvoorbeeld de enkele klinker in meervoudsvormen.” Ze noemt het voorbeeld loop-lopen. “Dat in de meervoudsvorm lopen één o heeft, is voor de meeste niet-Nederlandstaligen onbegrijpelijk. Maar ook autochtone kinderen op basisschoolleeftijd lopen, door een toename van het overige onderwijsaanbod, al snel een taalachterstand op. Wij stellen dan ook voor dat dit, net als voor de spellingswijziging van Kollewijn-Marchant in 1934 “loopen” gaat worden.” Ook woorden zoals manen, paden, zweven etc. gaan veranderen in maanen, paaden, zweeven etc.

 

Verder wordt bij bijvoeglijke naamwoorden de –sch (weer) ingevoerd. “Nu is het nog zo, dat alleen bijvoeglijk naamwoorden met een i-klank een –sch krijgen, zoals Indische. Niet-Nederlandstaligen vinden het onlogisch dat andere bijvoeglijk naamwoorden dat niet hebben. In het veel grotere Duits is dat wel het geval. Daar hebben alle bijvoeglijk naamworden en bijwoorden een –sch,” verklaard Krijnen. De Europese Unie zal dus in het vervolg als “Europeesche Unie” worden geschreven. Met dubbel-e en sch.

 

Tenslotte worden nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd worden. De tussen-n, zoals in pannenkoeken, zal voortaan in alle samenstellingen geschreven worden, dus ook in bijvoorbeeld zonnenbloem, waar het nu nog zonnebloem is. Haviken, leeuweriken enz. zullen in het vervolg met twee k’s worden geschreven. Dus havikken en leeuwerikken.

spelling2

De tussen-n zal voortaan niet alleen in pannenkoeken maar ook in zonnenbloemen te zien zijn.

“Door de toename van het aantal niet-Nederlandstaligen én de wet dat niet-Nederlandstaligen zich het Nederlands op zo kort mogelijke termijn verplicht eigen dienen te maken, vooraleer zij een verblijfsvergunning of de Nederlandse (of Belgische) nationaliteit verkrijgen, noodzaken tot deze spellingswijziging,” oordeelt neerlandicus Prof. Dr. J. Atsma van de Nederlandse Taalunie.

 

Als de spelingswijzigingen doorgevoerd worden, zal een krantenbericht er voortaan als volgt uit komen te zien:

 

Voor de spellingswijzigingen daadwerkelijk doorgevoerd worden, moet eerst zowel het nationaale Belgische, Nederlandsche als Surinaamsche parlement hiermee instemmen. Nederlandsche Tweede Kamerleden reageeren verdeeld. Sommigen vinden het “de zooveelste overbodige wijziging,” zooals de VVD, anderen “juichen het toe,” (PvdA). De PVV twijfelt: “Eenerzijds willen wij graag terug naar de oude min of meer Germaansche spelling, anderzijds wordt het weer een zooveelste buiging voor de allochtoonen,” aldus een PVV-woordvoerder.

 

Naar verwachting zullen de Belgische, Nederlandsche en Surinaamsche onderwijsministers in september een wetsvoorstel indienen, opdat in januari 2017 de wet in alle drie de landen van kracht zou kunnen worden. Ervaaringen met andere spellingswijzigingen leeren dat dat een helsche klus zal worden, maar dat het wel haalbaar zal zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s