Benelexit gaat verder

 

NL_SCH_BLX_782_70x85_Final_3000PIX

AMSTERDAM – BRUSSEL – LUXEMBURG  –  Vorige week berichtte Echte Liefde voor Holland al dat geheime, gelekte documenten die op onze redactie aanwezig zijn, wijzen op een exit uit de eurozone van Nederland, België en Luxemburg, de Benelux. Onze bron heeft ons deze week van aanvullende informatie voorzien.

wegwijzers

In het straatbeeld zal het één en ander veranderen: hierboven voorbeelden van wegwijzers, zoals deze in de hele federatie worden toegepast. Op autosnelwegen blijven de blauwe borden.

De drie Benelux-landen verlaten volgens deze informatie niet alleen de eurozone, maar ook de EU. Een rapport, genaamd ‘Benelux uit de EU en nu?’ geeft aan dat de planbureaus van de drie landen, Centraal Planbureau (NL), Federaal Planbureau (B) en Conseil d’Etat (L) berekend hebben dat het eenzijdig uittreden uit de EU door de drie afzonderlijke landen een voor ieder land te kostbare aangelegenheid wordt. Nederland zou bij een Nexit veel concurrentie van de haven van Antwerpen en de luchthaven Zaventem krijgen, België op haar beurt van de Rotterdamse haven en Schiphol. Luxemburg is als dwergstaat sowieso te klein om zelfstandig binnen de Europese en wereldeconomie te kunnen functioneren.

plaatsen

Plaatsnaamborden zullen geleidelijk worden vervangen door bovenstaand ge-uniformeerd model

De drie regeringen hebben gezamenlijk door diverse topeconomen laten berekenen, of een gezamenlijke exit, een zogenaamde Benelexit, uit de EU wél haalbaar is. Het rapport schrijft daarover: gezien de importantie van de havens van Antwerpen en Rotterdam en de luchthavens Schiphol en Zaventem, voor de invoer van goederen buiten Europa en de handelsfunctie die daarmee verbonden is, is het zeer wel mogelijk dat de drie staten gezamenlijk uit de EU treden. Het rapport stelt hier wel één grote voorwaarde aan: de staten zullen moeten samengaan als één federale staat. De Europese Unie heeft nl. uitgewezen dat samenwerken op handels- en monetair vlak, zonder politieke en juridische eenheid geen goede basis vormen voor internationale samenwerking, waardoor deze unie uit elkaar dreigt te vallen.

kenteken

Het nieuwe kentekensysteem: de eerste lettercombinatie bestaat uit de provinciecode, de tweede combinatie van twee letters, die eventueel gekocht kunnen worden. De kentekens zijn gekoppeld aan de eigenaar, niet aan het voertuig. Aan de voorzijde komt een witte, aan de achterzijde een gele plaat. Motoren krijgen alleen aan de achterzijde een plaat met een meer vierkante vorm.

De Beneluxlanden werken al sinds 1944 samen. Destijds richtten de drie regeringen in ballingschap in Londen al een douane-unie op om na de Tweede Wereldoorlog een sterkere concurrentiepositie te kunnen bewerkstelligen tegen grootmachten als Duitsland en Frankrijk. Ook historisch gezien hebben de drie landen een sterke band.

 

Zoals de plannen nu voorliggen, gaan de drie landen één republiek worden, met een federale regering, die gaat zetelen in Brussel. De EU-gebouwen zullen hiervoor worden aangewend. De regeringsleider zal de bondskanselier zijn, naar Duits voorbeeld. De officiële naam van de republiek zal Republiek der Lage Landen worden. De drie deelstaten blijven afzonderlijk bestaan met een eigen regering, landskanselier en staatshoofd met ceremoniële taken. De Vorstendommen Nederland en België ieder met hun eigen koning en het Groothertogdom Luxemburg met zijn groothertog. Bij delegaties die buitenlands bezoek ontvangen of in het buitenland op bezoek gaan, fungeert de bondskanselier als delegatievoorzitter en de drie vorsten gezamenlijk als federaal-staatshoofdorgaan.

haven

De havens van Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge worden genationaliseerd tot het Nationaal Havenbedrijf. 

De federale regering en het federaal parlement, bestaande uit Kamer van Afgevaardigden en Senaat, voeren gezamenlijk de taken op federaal niveau uit, zoals defensie, nationale politie, economie en financiën. Ook zal de federale wetgeving vanuit Brussel uitgevoerd worden, waarbij de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat de wetgevende macht vormen, de bondskanselier de uitvoerende macht en de rechterlijke macht bij het Grondwettelijk Hof en de lagere rechtbanken ligt. De Grondwet zal worden herzien. Juristen van de ministeries van justitie uit de drie afzonderlijke landen bereiden dit voor. Vóór de oprichting van de federatie zal een normale meerderheid van de nationale parlementen in moeten stemmen met deze Grondwet, waarna er federale verkiezingen uitgeschreven worden en het nieuwe federale parlement met 2/3 meerderheid in moet stemmen met de nieuwe, Federale Grondwet.

IMG_1920

De deelregeringen, zoals die nu in België bestaan, worden afgeschaft. Wel krijgen alle provincies een bestuur van Provinciale en Gedeputeerde Staten, met aan het hoofd een Gouverneur. Luxemburg kent slechts één provincie. De landelijke regering vervult hier ook de provinciale taken. In de Federale Grondwet worden de taken van de Federale Regering, de Landsregeringen, de provincies en de gemeenten vastgelegd.

schiphol.png                              zaventem

De luchthavens Schiphol en Zaventem worden genationaliseerd in het Nationaal Luchthavenbedrijf

De Nederlandse en Belgische provincies blijven in grote lijnen bestaan. Vlaams- en Waals-Brabant worden weer samengevoegd tot één provincie: Zuid-Brabant. Het Brussels Gewest zal ophouden te bestaan. Er zijn een drietal grenscorrecties uitgevoerd: Zeeuws-Vlaanderen wordt bij Oost-Vlaanderen gevoegd, de Voerstreek, nu een onderdeel van Belgisch Limburg, komt bij Oost-Limburg, het huidige Nederlands Limburg en de huidige Belgische gemeente Komen-Waasten, nu nog een onderdeel van de Belgische provincie Hainaut (Henegouwen) wordt bij de provincie West-Vlaanderen gevoegd. De huidige Belgische enclave Baarle-Hertog komt bij de provincie Noord-Brabant. De namen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau komen daarmee te vervallen. Baarle wordt sinds eeuwen weer één dorp. Het Groothertogdom Luxemburg zal de naam Lëtzebuerg krijgen, om verwarring met de huidige Belgische provincie Luxemburg te voorkomen.

Banknotes

Zoals we vorige week al schreven, wordt de nationale valuta de florijn. Alle staatsburgers van de drie landen krijgen bij de oprichting van de federatie de Nederlandse nationaliteit. De Belgische en Luxemburgse komen te vervallen.

 

Uiteraard zal de redactie u op de hoogte houden van verder nieuws met betrekking tot deze ontwikkelingen.

Één reactie Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s