ZO dien je een rechtsgekkie van repliek !

blog48

 

Je hoort en ziet ze overal, de (extreem)rechtse “oneliners” bedoeld om een inhoudelijke discussie dood te slaan, of de discussie van de inhoud af te leiden, je te framen, emotioneel te chanteren, medelijden op te wekken etc. Het zijn de typische technieken van (extreem)rechts, die allemaal mank gaan op inhoud. Niettemin is men succesvol,  want Nederland gaat al decennia gebukt onder dit soort kreten die beogen de politiek incorrecte agenda door te duwen en tegenstanders weg te zetten. Op een feestje waar je (extreem)rechtse oom aanwezig is? Op het internet in een discussie met een rechtsgekkie? Op een AZC info-avond? Lees HIERONDER de 20 punten om een rechtsgekkie/PVV-muts van repliek te dienen!!

 

1. Het zijn er nog nooit zoveel geweest.

In de jaren negentig kwamen er elk jaar 35.000 asielzoekers naar ons land. De afgelopen 5 jaar waren het er gemiddeld 27.000 per jaar. Om de cijfers van destijds te evenaren, moeten er de komende vijf jaar elk jaar 43.000 vluchtelingen komen. De 60.000 vluchtelingen dit jaar staan bovendien in geen verhouding tot de miljoen Belgen die in 1914 ons land binnenkwamen.

2. In de jaren negentig waren het geen moslims.

Slechts een op de vier kwam in die tijd uit de Balkan, ongeveer net zoveel als nu. Het overgrote deel was ook toen al afkomstig uit het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika.

3. Ze bedreigen onze waarden.

Het tegendeel is waar. Ze zijn juist op de vlucht geslagen voor moslim-extremisme. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat de Afghaanse, Iraakse en Somalische vluchtelingen uit de jaren negentig erg positief staan tegenover onze democratie en ons rechtssysteem. Ook hebben ze veel autochtone vrienden en speelt religie geen belangrijke rol in hun leven.

4. Dit is nog maar het begin.

Het overgrote deel van de vluchtelingen komt uit conflictgebieden en niet uit landen als Egypte of Libië. Er is geen enkel signaal dat ze om iets anders hier heen komen dan voor hun veiligheid. Arbeidsmigranten maken andere rationele keuzes op basis van arbeidsmarktperspectieven in bepaalde landen. Ze zijn daarnaast afhankelijk van geld en netwerken.

5. Vluchtelingen zijn gevaarlijk.

Veel mensen willen geen azc in de buurt, omdat vluchtelingen overlast zouden veroorzaken. Dat blijkt in de praktijk erg mee te vallen. Ook al die verkrachtingen waar de PVV het over heeft, zijn nog niet gebeurd.

6. Asielzoekers maken de kans op terreur groter.

Terroristen kunnen zich schuilhouden in de vluchtelingenstroom om vervolgens hier aanslagen te plegen. Maar tot nu toe lijkt het daar niet op. De meeste terroristen die hier een aanslag plegen, zijn ook in Europa opgegroeid.

7. Er zijn geen huizen en banen voor vluchtelingen.

Op de korte termijn is dat waar. Maar de oplossing voor de huisvesting is simpel: bouw meer sociale huurwoningen, ook voor autochtone Nederlanders. Een baan is lastiger. Vluchtelingen moeten eerst de taal leren en hebben vaak niet het netwerk om snel werk te vinden. Bovendien zijn er allerlei bureaucratische regels die het lastig maken om te werken. Een snelle integratie is essentieel om de vluchtelingen zo snel mogelijk aan een baan te helpen.

8. Immigranten slurpen onze verzorgingsstaat leeg.

Dit is een van de vaakst gehoorde argumenten tegen immigratie: de slechte economie en de toenemende vergrijzing maken het al moeilijk zat om de verzorgingsstaat te kunnen bekostigen, en de komst van duizenden asielzoekers maakt dat er alleen maar moeilijker op. Het idee dat immigratie en de verzorgingsstaat elkaar uitsluiten is hartstikke handig: je hoeft je zo niet bezig te houden met morele vragen over vluchtelingenhulp, want er zou gewoon geen geld voor zijn. Maar is het ook echt zo dat immigranten zo veel meer geld kosten dan opleveren, dat de verzorgingsstaat naar de gallemiezen gaat? Voor zorg wordt er jaarlijks 87 miljard euro uitgegeven. Voor asielzoekers 1 miljard, wat bovendien van ontwikkelingssamenwerking af gaat en niet van de zorg.

9. Door al die immigratie zijn Nederlanders straks in de minderheid

Nederland is een hartstikke leuk land, maar de mensen die de ‘Nederlandse cultuur’ zo graag voor zichzelf opeisen zijn doorgaans ook de mensen waar je zo min mogelijk mee te maken moet willen hebben. Maar los daarvan: gaan niet-westerse immigranten binnenkort in Nederland in de meerderheid zijn. Of ooit? De dreigende islamisering van Nederland valt ten eerste behoorlijk mee; een onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center berekende bijvoorbeeld dat het aantal moslims tussen 2010 en 2050 zal toenemen van 1 miljoen naar ongeveer 1,6 miljoen, oftewel van 6% naar 9.4% van de totale bevolking. Dat lijken ons geen cijfers om wakker van te liggen, en al helemaal niet als je ziet dat het aantal niet-religieuze Nederlanders over dezelfde periode toeneemt van ongeveer 42% naar 49%. Dat polderkalifaat laat dus nog even op zich wachten. Verder blijkt uit de zogenaamde allochtonenprognose van het CBS dat het aandeel van niet-westerlingen in Nederland toeneemt van 10,8 naar 17%. De groei vertraagt gestaag: waar nu 1 op de 6 geboorten een niet-westerse achtergrond heeft, zal dat over veertig jaar zo’n één op de acht zijn. Kortom: Martin Bosma mag zich lekker blijven opvreten over ‘het einde van Nederland’, maar het is praktisch uitgesloten dat de blanke Nederlander in ons leven een minderheidsgroep wordt.

10. Ze hebben voor die boottocht alleen al een vermogen betaald en ze hebben allemaal een iPhone en een Blackberry, dus zo arm zullen ze wel niet zijn.

Joris Schapendonk, migratiedeskundige verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen: “Van de mensen die de overtocht maken zie je vaak dat er geld voor ze bij elkaar wordt gesprokkeld vanuit hun hele familie of gemeenschap. De allerarmsten zullen nooit de middelen hebben om te migreren, maar voor de rest komen zulke migranten uit hele diverse lagen van de bevolking.” Voor de meeste West-Afrikanen is dat geld trouwens al op nog voordat ze bij de Middellandse Zee zijn: “Je kan wel met een zak spaargeld op weg gaan, en als je één of twee keer over een grensovergang gaat waar je corrupte ambtenaren moet omkopen, is dat nog niet zo erg. Maar als je dat zeven, acht, negen keer moet doen, dan is dat zakgeld zo op. Daarom worden mensen gedwongen om in landen als Marokko en Libië de rest van de tocht bij elkaar te verdienen. Dat kan maanden, zo niet jaren duren.” Ook Hein de Haas, als professor migratiestudies verbonden aan Oxford University, herkent zich totaal niet in het door MX Daddy geschetste beeld: “Ik zou deze migranten ook totaal niet als rijk kwalificeren. De echt rijken met connecties hebben meestal wel minder gevaarlijke migratie-opties voorhanden.”

11. Als je ze echt zo zielig vindt, dan neem je er toch lekker zelf drie in huis.

Dat is ongeveer logisch als stellen dat iedereen die voor een goede infrastructuur is zelf het hele weekend straten moet gaan asfalteren. Of dat iedereen die liever geen urine over de enkels van onze ouderen ziet lopen zelf ook maar bejaarden moet gaan opvangen.
Een van de grote voordelen van een moderne samenleving is dat je van je overheid kan eisen dat het slaagt in het garanderen van een absoluut bestaansminimum voor iedereen die zich binnen haar grenzen begeeft. Dat hoeft totaal geen vetpot te zijn, maar wel genoeg om in één van de rijkste landen van de wereld niet te hoeven verhongeren.

12. Als het ‘echte vluchtelingen’ waren, dan zouden er niet alleen jonge mannen in die boten zitten.

Het is inderdaad zo dat tweederde van alle vluchtelingen jonge mannen zijn. Het is alleen nogal cynisch om daaruit te concluderen dat de situatie dan kennelijk nauwelijks levensbedreigend is. Als een vluchteling uit Syrië zich in Nederland meldt, dan heeft hij of zij al een tocht door de woestijn, een levensgevaarlijke boottocht over de Middellandse Zee en een ellenlange trek door half Europa achter de rug. Daar is behoorlijk wat fysieke kracht voor nodig – gewonden, ouderen, kinderen en sommige vrouwen kunnen dat niet aan. Overigens zitten er in de vluchtelingenkampen in de gebieden die direct aan de conflictregio’s grenzen veel meer vrouwen dan mannen. Er zijn dus absoluut niet alleen maar jongemannen op de vlucht, maar ze reiken doorgaans het verst.

13. De gemeentes moeten niet investeren in vluchtelingen, maar in de eigen inwoners, die nu minder krijgen.

Een gemeente is voor al haar ingezetenen verantwoordelijk. Bovendien heeft Nederland de VN-Vluchtelingenverdragen ondertekend, waarin we onszelf verplicht hebben gesteld om vluchtelingen van waar ook ter wereld uit oorlogsgebieden op te vangen. Gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor de huisvesting. Dit zijn wettelijke verplichtingen.

14. Turkije is een veilig land. Degenen die naar Europa reizen, zijn economische vluchtelingen.

Turkije is geen veilig land, maar een totalitair regime. Bovendien worden er regelmatig vluchtelingen teruggezet in oorlogsgebied.

15. Waarom moeten wij die mensen helpen? Het is toch ons probleem niet?

Mensen die een oorlog ontvluchten – waar wij bovendien aan meedoen en waar wij wapens voor verkopen – hebben recht op hulp. De huidige problemen in Syrië zijn een rechtstreeks gevolg van de illegale oorlog tegen Irak door de VS, waar ook Nederland zijn medewerking heeft verleend. De chemische en biologische wapens, waarvan de VS zeker wist dat Saddam Hoessein ze had, zijn nooit gevonden. Miljoenen onschuldige burgers hebben in deze oorlog de dood gevonden. Het Verdrag van Genève stelt bovendien dat wij verplicht zijn om deze vluchtelingen hulp te bieden.

16. Ze kiezen er zelf voor om zo’n lange tocht te ondernemen, terwijl ze volgens het Verdrag van Dublin asiel moeten aanvragen in het eerste veilige land op hun tocht.

Nogmaals: Turkije is geen veilig land (zie punt 14). En de EU is een Unie, daarin kunnen we onmogelijk van een paar lidstaten (Italië en Griekenland) vragen dat zij alle vluchtelingen opvangen. Er is samenwerking noodzakelijk om deze twee landen zoveel mogelijk te ontlasten. De EU verzaakt hier schandalig dat er geen fatsoenlijke verdeelsleutel is en dat er niet voor fatsoenlijk vervoer gezorgd wordt.

17. Waarom vangen de voormalige oostbloklanden geen vluchtelingen op?

Dat voormalige oostbloklanden hier lastig doen, zegt meer over die landen dan over onszelf. Deze landen hebben hun welvaart te danken aan de EU.

18. Ze kiezen zelf voor een gevaarlijke overtocht vanuit een veilig land. Dan hoeven we die drenkelingen toch niet te redden?

Als Turkije een veilig land was, zouden mensen hun leven niet op het spel moeten zetten om naar hier te komen (zie punt 14). Natuurlijk moeten drenkelingen gered worden. Iemand laten verdrinken terwijl je het kan voorkomen, is in strijd met onze wetgeving en met alle vormen van ethiek.

19. Ze blijven niet in hun eigen regio omdat ze weten dat ze hier veel meer kunnen krijgen.

Je waagt je leven echt niet voor een uitkering. Maar Turkije is geen optie (zie punt 14) en heel wat buurlanden, zoals Jordanië, vangen nu vele malen meer vluchtelinge op dan wij. Vergeet ook niet dat de vluchtelingen ook heel veel achterlaten en in hun thuisland vaak een beter leven hadden dan wat ze hier te verwachten hebben. Eenmaal in Europa kunnen ze niet anders dan zich over Europa te verspreiden, want In Griekenland en Italië zijn de kampen ernstig overbevolkt.

20. We moeten gewoon de grenzen sluiten en het probleem is opgelost.

Gesloten grenzen hebben nog nooit vluchtelingen tegengehouden. In de Eerste Wereldoorlog stond er een dodelijk hekwerk met sterkstroom erop tussen Nederland en België; De Draad. Desondanks slaagden in totaal 1.000.000 vluchtelingen vanuit België erin om ons land te bereiken. Ook het IJzeren Gordijn tussen Oost- en West-Europa weerhield mensen er niet van om te vluchten. Bovendien zouden er enorme files ontstaan op de grensovergangen. En files hebben een negatief effect op de economie.

 

 

Met dank aan Welingelichte Kringen en Vice.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s