Nederlandse heuvels moeten klimaat redden

blog63f

 

Door de productie van broeikasgassen en de daardoor veroorzaakte klimaatverandering en stijging van de zeespiegel dreigen we binnen enkele decennia op een immense milieuramp af te stevenen. De laksheid van de afgelopen jaren en de te bescheiden klimaatakkoorden, die bovendien ook onvoldoende worden nageleefd, maken een rigoureuze aanpak noodzakelijk. De ruimtevaartorganisaties NASA, ESA, JAXA en ISRO hebben daarom in opdracht van de VN een gezamenlijke studie (Climate Change Reverse – CCR) aangevangen om de klimaatsverandering te keren en de zeespiegel te laten dalen. Het Nationaal Plan Bureau (NPB) kreeg al inzage in de voorlopige resultaten.

 

De CCR-studie omvat de zeven volgende denkpistes:

1. fossiele brandstofmotoren vervangen door waterstof- en kernfusiemotoren: tegen het jaar 2037 zou er een totaalverbod op fossiele brandstoffen moeten komen om de productie van CO2 drastisch in te tomen.

2. de veeteelt tegen 2026 met 88% reduceren. De huidige veestapel heeft een te grote impact op het beschikbare landbouwgebied. Bovendien stoten de dieren grote hoeveelheden methaangas uit, een van de broeikasgassen. Enkel voor religieuze feesten (zoals Kerstmis en het Offerfeest) en speciale aangelegenheden zou er nog vlees verkocht mogen worden. Varkensteelt zou helemaal verboden worden uit angst voor de gevaarlijke Arzumanyan-bacterie, die zich momenteel vanuit Armenië dreigt te verspreiden en waar de huidige antibiotica geen antwoord op bieden.

blog63e

3. de Dode Zeebreuk herstellen: de Dode Zee via het grensgebied tussen Israël en Jordanië (160 km) laten uitmonden in de Golf van Akaba. De Dode Zee zou bovendien worden uitgediept en vergroot, waarna het vruchtbare uitgegraven slib gebruikt zou kunnen worden om meer landbouw mogelijk te maken in de woestijn. De Dode Zee dreigt momenteel te verdwijnen doordat het water van de Jordaan (dat normaal naar de Dode Zee stroomt) gebruikt wordt om landbouwgebieden te irrigeren. Door deze maatregel zou het teveel aan zeewater gedeeltelijk naar de Dode Zee kunnen stromen en zou de landbouw efficiënter gemaakt kunnen worden.

blog63d

4. de zeebodem van de Atlantische Oceaan uitdiepen, waarna het opgegraven slib gebruikt kan worden om gebieden onder de zeespiegel te verhogen en veilig te stellen voor overstromingen. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland en bepaalde delen van Vlaanderen en Denemarken. Omdat het gaat om dichtbevolkte gebieden zou er wellicht gewerkt worden aan een systeem met ondergrondse sleuven, maar daarbij ontstaat het risico op grondverzakkingen en scheefstand van de bestaande constructies. Een oplossing hiervoor is niet direct in zicht, maar de techniek wordt nog volop bestudeerd. Een tweede luik omvat ook een kunstmatig heuvellandschap in Groningen en Friesland om zo de landbouwoppervlakte te vergroten.

blog63b

5. de Stille Oceaan uitdiepen en de Grand Canyon volstorten met slib. Anderzijds een uniek berglandschap in het westen van de VS creëren met hetzelfde slib om het verlies van de toeristische trekpleister te compenseren.

6. op een gelijkaardige manier de Indische Oceaan uitdiepen en Bangladesh en delen van India boven de zeespiegel uit laten stijgen.

7. op vele plekken condensatie-installaties bouwen die het aanwezige CO2 uit de lucht filteren en omzetten naar vloeistof en/of ijs. Door de installaties op strategische punten in te zetten zou er bovendien een luchtstroming op gang komen die de neerslag evenwichtiger verdeelt. Het opgeslagen CO2 zou tot buiten de dampkring getransporteerd kunnen worden, waar deze stof sowieso al in immense hoeveelheden aanwezig is. Voor het teveel aan methaangas wordt nog een oplossing gezocht.

 

Hoewel de denkpistes voorlopig nog hypothetisch zijn, baart optie 4 het NPB toch de nodige zorgen. Het zou Nederland voor een vrijwel onmogelijke opdracht stellen om heel het poldergebied te saneren en alle inwoners op tijdelijke adressen onder te brengen, zelfs met de beloofde financiële steun van de VN. Ook de gaswinning zou in het gedrang kunnen komen.

 

Regeringsbronnen bevestigen de ongerustheid. Men zegt weliswaar te begrijpen dat er offers gebracht moeten worden, maar men acht de draaglast van Nederland verhoudingsgewijs te hoog, zeker gezien het feit dat talloze landen de dans ontspringen. Van de Arabische landen (met uitzondering van Jordanië) wordt bijv. geen enkele inspanning gevraagd. Gelijkaardige geluiden komen er uit de VS, waar men niet genegen is de Grand Canyon op te offeren aan het milieu.

 blog63c

 

De VN stipuleert dat de nodige investeringen door alle VN-lidstaten gedragen moeten worden. Het probleem gaat immers iedereen aan. De voorstudie van de CCR stelt ook zeer duidelijk dat het 5 over 12 is en dat alleen zeer drastische ingrepen onze planeet nog 4leefbaar kunnen houden voor de volgende generaties. Met andere woorden: het is letterlijk pompen of verzuipen.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s