PVV Verkiezingsprogramma geanalyseerd *

image

De PVV heeft haar verkiezingsprogramma klaar. Kosten noch moeite zijn gespaard en het resultaat mag er zijn: één A4-tje bevat het partijprogramma voor de komende vijf jaar.

Een analyse

De titel: vetgedrukt, naast de bekende meeuw: NEDERLAND WEER VAN ONS! Met uitroepteken. Wie is “ons”? En waarom “weer”? Van wie is Nederland nu dan? Nederland is toch van alle Nederlanders? Er is niemand die een notariële akte heeft, waarin staat dat hij de eigenaar van Nederland is. Nederland is een representatieve democratie, het volk beslist dus via een representatief gekozen parlement over het eigen land. Niemand anders. Nederland is dus van het Nederlandse volk. Dat al die mensen niet hetzelfde denken als de PVV is inherent aan een democratische rechtsstaat, waarin iedereen mag vinden en denken wat hij of zij wil. Als de PVV het daar niet mee eens is, kunnen de heren en dames politici van deze partij beter gaan verhuizen naar een totalitaire machtsdictatuur. Het recht om vertegenwoordigende organen te kiezen en om zelf tot lid van die organen gekozen te worden, ligt spijkerhard in onze Grondwet verankerd en is het grootste goed van onze democratie. Naast het gelijkheidsbeginsel, waarin staat dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Daar kom ik later op terug.

“Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land.” Islamisering. Het toverwoord van de PVV. Maar wordt Nederland wel geïslamiseerd? Het antwoord daarop is simpel: nee. Al decennialang is het percentage moslims dat in Nederland woont, stabiel: tussen de 5 en 6 procent. En miljoenen Nederlanders? Zoals we gewend zijn van Wilders en de zijnen, horen we nooit concrete cijfers. Hoeveel Nederlanders hebben schoon genoeg van de “islamisering”? Is daar ooit onderzoek naar gedaan? Het antwoord daarop is weer simpel: nee. Maar laten we dan even uitgaan van het aantal PVV stemmers. In de peiling van De Hond staan de nationalisten op 35 zetels. Dat is 23,333% van het electoraat in Nederland. Er van uitgaande dat dat de mensen zijn die schoon genoeg hebben van de “islamisering” en vertaald naar het aantal stemgerechtigden in Nederland, 12,6 miljoen, zijn dat bijna 3 miljoen mensen die de “islamisering” van Nederland zat zijn. Dat betekent dus dat 9,6 miljoen die “islamisering” niet zat zijn. Afgezien van het feit dat er van islamisering in Nederland met een bevolking van nog geen miljoen moslims op een totaal van ruim 17 miljoen, totaal geen sprake is.

“Hier is ons plan: in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander.” Een zin die nogal wat vraagtekens oproept. Financiert Nederland de hele wereld? Nee. Nederland financiert voornamelijk zichzelf. In de begroting van 262 miljard voor 2016 is drie miljard opgenomen voor ontwikkelingssamenwerking. 1 procent.

Van die drie miljard gaat ook nog eens ruim één miljard naar opvang van asielzoekers in ons land, waar Nederlandse ondernemers van meeprofiteren. Twee miljard gaat er dus naar het buitenland. 0,76%. 99,24% van de totale begroting blijft dus gewoon in eigen land. Waarvan akte. ‘Mensen die we hier niet willen’. Niet willen? Wie zijn die mensen, die “we” hier niet willen? Wilders zegt er niets over. Zijn het de vluchtelingen? Een meerderheid van de Nederlanders heeft in meerdere onderzoeken aangegeven, vóór opvang van oorlogsvluchtelingen te zijn. Verder een nogal onsmakelijke zin. Mensen die we hier niet willen… Ongewensten… En door wie? Ik zal het er verder maar niet over hebben, voordat nationalistisch-rechts Nederland om het hardst “godwin!” roept.

En als laatste: “geven we het geld uit aan de gewone Nederlander.” Wie is ‘de gewone Nederlander’? Weer één van de vele vaagheden uit het A4-tje. Niemand weet wie de gewone Nederlander is, maar Geert geeft het geld dáár aan uit. Niet meer aan wegen, rioleringen, energievoorzieningen enz? Alleen aan de gewone Nederlander, waarvan niemand weet wie dat is? Vreemd.

image

En hoe gaat de PVV dat doen? Daar zijn ze klip en klaar in, in maar liefst 11 programmapunten. De Raad van Elf, zullen we maar zeggen.

 

1: Nederland de-islamiseren. Allereerst is de islam een wereldwijd erkende religie en heeft Nederland vrijheid van godsdienst in de Grondwet verankerd staan. Wilders zal dus eerst Artikel 6 uit de Grondwet moeten zien te krijgen. Daar moet eerst in zowel Eerste als Tweede Kamer een overwegingswet voor aangenomen worden, vervolgens moet een normale meerderheid (de helft plus één) in beide Kamers akkoord gaan met de grondwetswijziging. Daarna moet de Tweede Kamer worden ontbonden en moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Na installatie van de nieuwe Tweede Kamer, moet een tweederde meerderheid van zowel de Eerste als Tweede Kamer de grondwetswijziging aannemen.

In de praktijk worden grondwetswijzigingen altijd vlak voor Tweede Kamerverkiezingen voorgesteld, omdat dan niet de Tweede Kamer onnodig ontbonden hoeft te worden. Een voorstel rondom het schrappen van Artikel 6 van de Grondwet heb ik nog niet gezien. Geert mag wel opschieten met zijn initiatiefvoorstel voor die overwegingswet.

Verder wordt er in dit standpunt gesproken over: nul asielzoekers erbij. Dat daar twee VN-verdragen eenzijdig voor moeten worden opgezegd, daar gaat de PVV gemakshalve maar even aan voorbij en ook aan het feit dat, mocht er in Nederland ooit reden zijn om te vluchten, wij dan niet de vluchtelingenverdragen hebben ondertekend en er grote kans is dat andere landen dan een dikke middelvinger opsteken naar Nederlandse vluchtelingen. Maar in de nationalistische heilstaat van Wilders zal vast geen reden om te vluchten zijn, zullen we maar aannemen. Die reden is er namelijk nooit in nationalistische heilstaten. Mensen die er andere ideeën als het regime op na houden, worden in nationalistische heilstaten immers altijd veilig opgeborgen?

Vervolgens wil de PVV alle verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd intrekken. En dan? Die mensen terugsturen naar oorlogsgebied? Wel eens van de Rechten van de Mens gehoord, meneer Wilders? Dat mag namelijk niet. Of je moet een nationalistische heilstaat, zoals Noord-Korea zijn. Die mogen alles. Maar of we dát willen?

Dan nog een paar kleine deelstandpuntjes: islamitische hoofddoeken verbieden in publieke functies. Maar keppeltjes en kruisjes mogen wel? Weg met Artikel 1 van de Grondwet dan ook maar? Je krijgt het nog druk met het opstellen van initiatiefvoorstellen om de Grondwet te wijzigen, Geert. Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde. Met andere woorden: hoofddoeken zijn ook in strijd met de openbare orde? Hoe dan? En bovendien: uitingen die in strijd zijn met de openbare orde, ook islamitische, zíjn al bij wet verboden.

Preventief opsluiten radicale moslims. Dus: mensen, zonder tussenkomst van een rechter, opsluiten. En wie bepaalt wie of wat radicaal is? Daar gaat onze rechtsstaat. Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten. Het land van herkomst of origine ziet ons aankomen. Een Marokkaanse, Turkse, Griekse, Britse, Amerikaanse, Argentijnse Nederlander, hier geboren en getogen, pleegt hier een misdrijf en we zetten hem uit? Marokko, Turkije, Griekenland, Groot-Brittannië enz. zullen zeggen: “Zijn jullie gek geworden? Een beetje jullie criminelen naar ons brengen? Los lekker je eigen problemen op. Retour afzender.” Bovendien moet de Rijkswet op het Nederlanderschap gewijzigd worden. Wilders roept al jaren dat hij deze criminelen wil denaturaliseren, maar heeft nog nooit een initiatiefwetsvoorstel hiervoor ingediend. En dat is wel je taak, Geert! Je bent Tweede Kamerlid! JIJ maakt hier, met 149 anderen, de wetten.

Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland. Als ze de Nederlandse nationaliteit hebben, kún je niet anders. Je kunt ze hooguit vastzetten en verhoren. Maar, enfin, dat doen we nu ook al. En als laatste: alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran. Dus niet alleen Artikel 1 en 6 uit de Grondwet schrappen; ook Artikel 23, vrijheid van onderwijs. En neem Artikel 7, waar de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd, ook even mee, dan. Je wordt er nog druk mee, Geert, met het schrappen van grondwettelijke vrijheden. En dat voor de Partij van de VRIJHEID. Tja.

 

2. Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU. Ondanks dat we lid zijn van de EU, is Nederland gewoon een soevereine staat, met een eigen staatshoofd, regering en parlement. We zijn dus al onafhankelijk. En Nederland, als klein handelsland, dat voor die handel juist afhankelijk is van de EU, uit die EU? Het lijkt mij, en vele economen met mij, uiterst gevaarlijk. Minder regeldruk vanuit Brussel en meer democratie in de EU, oké, maar eruit. Hoogst onverstandig. Hoeveel geld het gaat kosten? De PVV laat ons in het ongewisse. In de toch al summiere “financiële onderbouwing”, onderaan het A4-tje, staat bij dit punt: PM. Pro memorie. Ze weten het domweg niet.

 

3. Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht. Hoe ziet de PVV dat voor zich? Ieder voorstel in de Tweede Kamer naar de stembus? Jaarlijks zijn er duizenden voorstellen in ons parlement. Ik vraag me af, hoe we dát gaan organiseren. Laat staan, betalen. Ook hier staat in de “financiële onderbouwing”: PM. Een landelijke verkiezing kost de staatskas 50 miljoen euro. Reken maar uit wat het gaat kosten als we voor ieder voorstel naar de stembus moeten.

 

4. Eigen risico zorg geheel afschaffen. Er zijn meer partijen die dat voorstellen, inclusief een volledig door het CPB doorgerekend voorstel, hoe tot een nationaal zorgfonds zonder eigen risico te komen. De PVV? Ik heb nog nooit een voorstel van deze partij hieromtrent gezien. Een beetje het idee van gratis bier.

 

5. Huren omlaag. En dat zegt de partij die al sinds haar oprichting vóór huurverhogingen, vóór verlaging huurtoeslag, vóór de verhuurdersheffing, vóór het verkopen van sociale huurwoningen, tegen het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen stemt? Hoogst curieus, en ik geloof er gezien het stemgedrag in de Tweede Kamer, niets van dat ze dit ten uitvoer brengen. Tweede glas gratis bier.

 

6. AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wel indexeren. 2010 belde net, ze willen hun gebroken breekpunt terug. De stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren nog maar nauwelijks geteld toen Wilders ten overstaan van het hele Nederlandse volk bij Paul Witteman verklaarde dat het laten vallen van dit breekpunt, kiezersbedrog was. Nog geen 12 uur later liet de PVV het breekpunt vallen. Zonder dat er nog maar één woord over regeringsdeelname was onderhandeld, laat staan over de pensioenleeftijd. Over kiezersbedrog gesproken. Het derde glas gratis bier?

 

7. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz. Ontwikkelingshulp gelden internationale afspraken voor, maar goed, dat Geert daar lak aan heeft, wisten we al.

Verder noemt hij windmolens. Zonne-energie en andere vormen van duurzame energie ook niet? Zodat we tot in lengte van dagen afhankelijk blijven van Arabische (islamitische) en Russische (corrupte) oliemagnaten? En altijd de hoofdprijs voor energie zullen blijven betalen, ook als de fossiele bronnen opgedroogd zijn?

Kunst: wat verstaat de PVV hier allemaal onder? Ook de amateur kleinkunst? Waar honderdduizenden, miljoenen Nederlanders plezier aan beleven in fanfares, toneelgezelschappen, amateur-exposities enz?

Innovatie niet meer subsidiëren? De industrie díé we nog hebben, moet het juist van innovatie hebben. Eindhoven en Twente-Achterhoek behoren tot de meest innovatieve regio’s van Europa. Nederlandse uitvindingen vinden we overla ter wereld terug. Maar Wilders wil er geen cent meer aan uitgeven. Tel dat op bij het uit de EU stappen en er blijft weinig van de Nederlandse economie over.

Omroep. Nederland heeft gelukkig nog een vrije publieke omroep, die niet afhankelijk is van inkomsten van multinationals en daarom alleen de boodschap van die internationals uitdragen. Een vrije omroep is een groot goed in een vrij land, Partij voor de VRIJHEID. En als laatste: “enz.” Waar staat die enz voor? Vrij in te vullen? Wazig, wazig, wazig.

 

8. Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed. Nobel streven, dat (gelukkig) meer partijen in hun programma hebben staan. Al veel langer dan de PVV, trouwens, die al jaren met veel van deze bezuinigingen instemde. Zo zijn ze altijd voor privatisering van de zorg geweest, wat de zorg onnodig duur heeft gemaakt, stemde de partij vóór hogere eigen bijdragen, vóór bezuinigen op de pgb’s, vóór bezuinigen op begeleiding vsn ouderen met een IQ van boven de 70, vóór particuliere investeringen in ziekenhuizen, voor winstuitkeringen in ziekenhuizen, tegen inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en het lijstje is nog lang niet compleet. Het vierde glas gratis bier.

 

9. Fors extra geld naar defensie en politie. In het staatje onderaan het A4-tje staat dat de PVV daar 2 miljard voor opneemt. Dat is inderdaad fors. Wat ze met dat geld gaan doen, noemen ze niet. Weer de dierenpolitie invoeren, zoals in het kabinet Rutte I, waar dat ongeveer het enige standpunt is wat de PVV binnenhaalde? We zullen het zien, maar voorlopig noemen we het het vijfde gratis glas bier.

 

10. Lagere inkomstenbelasting. Drie miljard. Wie hiervan gaan profiteren, geeft de PVV niet aan, maar de partij kennende, ze zijn altijd tegen verhoging van het toptarief geweest, zal dit waarschijnlijk ten gunste komen van de topinkomens. Zoals het liberalen betaamt. Laten we niet vergeten dat de PVV gewoon uit de VVD voortgekomen is en dat deze partij nog altijd de trouwste bondgenoot van de VVD in de Tweede Kamer is. In een eerder artikel besteedden we hier al aandacht aan. Gratis bier nummer zes.

 

11. Halvering motorrijtuigenbelasting. Kijk, daar kennen we de liberalen weer. De automobilist wel subsidiëren, maar met geen woord over het Openbaar Vervoer reppen. Maar ook de subsidies op duurzame vormen van energie schrappen.

 

Over het terugdringen van werkloosheid, die hoger is dan aan het begon van de crisis, over het terugdringen van de staatsschuld, over het terugdringen van het begrotingstekort; toch geen futiliteiten in de Nederlandse politiek: geen woord.

Kortom: in Wilders’ eigen bewoordingen: een vod. Een flutstuk. Het woord verkiezingsprogramma niet eens waardig.

11 reacties Voeg uw reactie toe

 1. henk schreef:

  Practiche analyse, maar bij de alinea over omroep klopt iets niet.(“Nederland heeft gelukkig nog een vrije publieke omroep, die niet afhankelijk is van inkomsten van multinationals”) Nederland heeft nu juist helaas (als een van de weinige Europese landen) geen vrije Publieke Omroep: die is immers voor ruim een derde tot de helft AFHANKELIJK van reclame-inkomsten, waarop dus zeker ook die multinationals reclames uitzenden, en waardoor die publieke omroep niet echt vrij is, want verplicht om zoveel mogelijk programma’s te maken die dit soort reclames genereren. Nederland heeft dus een semi-publieke omroep, naast de commerciele omroepn, maar geen echt publieke.

  Like

 2. Pascal schreef:

  Je hebt je best gedaan en op Veel punten heb je gelijk. Sommige punten is je reactie een beetje vergezocht, waarschijnlijk omdat je wilde dat er ook iets moest staan.
  Ik zou het geweldig vinden wanneer je dit ook zou doen bij het verkiezingsprogramma van de VVD.
  Ook daar zitten alleen maar leugenaars die nu hun excuus aanbieden vanwege het niet halen van hun beloftes, maar wel weer graag president willen worden.
  Één grote bedriegersbende.
  Ik snap dat jij tegen de PVV bent, maar wordt eens wakker en kijk ook naar de rest.

  Like

 3. M de bruin schreef:

  Het is noal wat. Te veel pm op te noemen wat mij wel verbaast. Dat je alleen je af geeft op de. PVV maar geen woord over die andere kliek in de. Tweede kamer voorop gesteld ik moet niets van Eildets hebben voorvmij is hij een oen Maar wat dacht je van de VVD. De huren stijgen mensen met een huurwoningen worden. De vernieling getrapt. En de pvda vind het goed. Zo Men denkt niets zeggen houd je mond gaat van zelf over. Mijn vrouw is door. Ernstige reuma invalide maar volgens het cis is zij geestelijk gezond om niet geholpen te worden. Ach ik ben 76 dus die ouwe lul kan het wel in orde maken. Te vek van woorden. En pgb krijg ze niet omdat mijn Zoon van. 34vnog inwoont als hij. Terug van zijn wek komt moet hij eerst. De zorg met mij samen mij vrouw helpen GVD wat een stel honden. Deze regering heeft alles kapot gemaakt. Met aw. Het is in den Haag. Ene grote kliek

  Like

  1. John johnny schreef:

   Volg het stemgedrag van alle partijen in de 1e en 2e kamer eens en maak dan een keuze, het stemgedrag van de pvv is niet de mijne en ook op ander partijen hen ik kritiek!

   Like

 4. Edwin schreef:

  Ik weet niet of het iets met islamisering te maken heeft, maar van de week werd mijn vrouw in gebaar te verstaan gegeven door een oude vrouw met een hoofddoek dat zij het niet eens was met haar kledingkeuze. Het was 30 graden en ze had een jurkje aan. Ik heb hier helemaal geen zin in, waar bemoeit dat mens zich mee? En what’s next? In de kiem smoren denk ik dan.

  Like

  1. liefdevh schreef:

   En vanuit de andere kant mogen wij ons wel bemoeien mat andermans kledingkeus?

   Like

 5. pvvhater schreef:

  Wat je schrijft klopt voor een deel wel. Maar jammer dat je het sarcasme dat in het verkiezingsprogramma zit, niet met enig sarcasme kunt weerleggen. Dat maakt je stukje eigenlijk waardeloos. Niet waardenloos overigens.

  Like

 6. Liz schreef:

  Bloedt vanzelf dood!! Herhaling van geschiedenis, pffff

  Like

 7. DennisH schreef:

  Wat een bullshit verhaal zeg. Stelletje pannenkoeken

  Like

  1. liefdevh schreef:

   Het verhaal van de PVV, of de analyse daarop?

   Like

 8. Aafke schreef:

  Geweldige analyse! Helaas te lang en met te veel moeilijke woorden voor de gemiddelde PVV-er. Maar je hebt de spijker op de kop geslagen en het verkiezingsprogramma gereduceerd tot wat het is: een hoop gebakken lucht.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s