Nederlandse heuvels moeten klimaat redden

  Door de productie van broeikasgassen en de daardoor veroorzaakte klimaatverandering en stijging van de zeespiegel dreigen we binnen enkele decennia op een immense milieuramp af te stevenen. De laksheid van de afgelopen jaren en de te bescheiden klimaatakkoorden, die bovendien ook onvoldoende worden nageleefd, maken een rigoureuze aanpak noodzakelijk. De ruimtevaartorganisaties NASA, ESA, JAXA…